ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Novinky e-mailem


Aktuality

14.09.2016

Větve ohrožující elektrické vedení musí být odstraněny


Společnost E.ON Česká republika, s. r. o. žádá vlastníky a uživatele pozemků o průběžné odstraňování nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pokud tak vlastníci či uživatelé pozemků neučiní, vstoupí pověření pracovníci na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, mají totiž právo za tímto účelem vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti.


V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Toto pásmo je u napětí od 1 kV do 35 kV pro vodiče bez izolace vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany.


Při ořezávání je však třeba se k vodičům nepřiblížit více než na předepsanou bezpečnou vzdálenost; blíž se nesmějí dostat ani pracovní nástroje či padající větve. Bezpečná vzdálenost u nízkého napětí (400/230 V) činí 1 m, u vysokého napětí (22 kV) 2 m a u velmi vysokého napětí (110 kV) 3 m. V lesních průsecích musejí mít pracovníci společnosti E.ON možnost udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.


Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. a za podmínek pro tuto práci stanovených. Při kácení dřevin je třeba postupovat podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.


Nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat či odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může být pokutováno Energetickým regulačním úřadem.


Bližší informace poskytnou pracovníci společnosti E.ON na telefonním čísle 800 773 322. Najít se dají rovněž na stránkách www.eon-distribuce.cz


Podle informací od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. připravil Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí.všechny aktuality

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2017