ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Aktuality

11.12.2018

Odstraňování uschlých stromů v Zamilovaném hájku omezí pohyb po lese

Školní lesní podnik Mendelovy univerzity oznamuje, že od ledna do března 2019 bude na svých lesních pozemcích v katastrech Řečkovice a Sadová ve větším rozsahu a s pomocí techniky odstraňovat suché a nemocné stromy. Tuto povinnost ukládá vlastníkům lesa lesní zákon. Pohyb lidí po dotčených lesích bude omezený. V Řečkovicích se to bude týkat lesa v Zamilovaném hájku (orientační mapka je tady – dotčená místa jsou vyznačena šrafovaně).


Tento stav je důsledkem extrémního sucha, které způsobilo rozsáhlé chřadnutí zejména borovic a modřínů.


Na základě zprávy od Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny připravilo OŽP.


 06.09.2018

O dotované kompostéry žádejte na www.resako.cz

Město Brno ve spolupráci s městskou společností SAKO prodává občanům dotované kompostéry za třetinovou cenu. Reaguje tak na velký zájem o kompostování a současně na potřebu předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu. O cenově zvýhodněné kompostéry můžete požádat na webových stránkách www.resako.cz .


K dispozici je:


- 260 ks 900litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH)


·       - 90 ks 400litrových kompostérů (cena 430 Kč vč. DPH)


- 15 ks 950litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH)


Žadatel musí splňovat následující podmínky:


- je fyzická osoba starší 18 let,


·       - musí mít trvalé bydliště na území statutárního města Brna,


- kompostéry musí být umístěny pouze k objektům (bytový dům, rekreační objekt, rodinný dům) na území statutárního města Brna,


- žadatel nesmí mít nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu,


- žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (viz níže),


- žadatel má nárok pouze na 1 dotovaný kompostér.


Podrobnější informace a rezervační formulář najdete na www.resako.cz


V případě dotazů volejte tel: 548 138 212, 725 339 536 nebo pište na email: envicentrum@sako.cz.23.03.2018

Pálit rostlinné zbytky můžeme v Řečkovicích a na Mokré Hoře ve středu, pátek a sobotu od 9 do 21 hod

Tuto změnu přinesla vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Celoměstsky je na otevřeném ohništi zakázáno pálení těchto materiálů za účelem jejich odstranění v neděli, ve státem uznávaný svátek a v době vyhlášení vzniku smogové situace. Pálit jiné než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami zakazuje zákon na ochranu ovzduší.


V minulosti na území naší městské části taková omezení neplatila. Zpřísnění v této oblasti má vést ke zlepšování kvality ovzduší.Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2019