ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Aktuality

21.10.2020

Karásek: Do návrhu bezpečnostního programu pro moření oceli nahlížejte do 20. listopadu

Návrh bezpečnostního programu společnosti FK systém – povrchové úpravy, s. r. o. je k veřejnému nahlédnutí k dispozici na oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora od 21. října do 20. listopadu 2020. V této lhůtě může každá fyzická nebo právnická osoba uplatnit k uvedenému návrhu písemné připomínky. Kontaktní osobou je Ing. Jan Klement, tel. 541 42 17 25. Nahlížet je možné v úřední dny (pondělí a středa) od 8 do 17 hodin s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 hodin. Vzhledem k nouzovému stavu a omezenému provozu ÚMČ doporučujeme telefonickou domluvu v každém případě.


Objekt mořicích kapacit ocelí se nachází na adrese Karásek 2244/1c v areálu PharmaPark. Příslušné řízení v této věci vede dle zákona o prevenci závažných havárií Odbor životního prostředí krajského úřadu.


 06.10.2020

Důležité upozornění

Výstava Aleny Svobodové – Obrázky nejen z cest


se v plánovaném termínu 16. 10.2020 do 25. 10. 2020 RUŠÍ !!!


 


17.09.2020

Nová otvírací doba pošty Brno 21 Kolaříkova

Od 1. 10. 2020 bude otevírací doba na poště Brno 21-Kolaříkova:

Pondělí 10-12, 13-18

Úterý 8-12, 13-16

středa 10-12, 13-18

Čtvrtek 8-12, 13-16

Pátek 8-12, 13-16www.ceskaposta.cz/oteviraci-doby-provozoven-2020 Česká pošta, s.p.

Tel: +420 221 131 111

www.ceskaposta.cz


28.07.2020

S elektroodpadem i k poště nebo na Novoměstskou 3

Kromě sběrného střediska odpadů v ul. Hapalově je od 28. července 2020 možné odložit drobný elektroodpad i do červených kontejnerů společnosti ASEKOL. Jeden je umístěn na parkovišti u pošty ve středisku Vysočina, druhý u domu Novoměstská 3. Ukládat do nich lze drobný elektroodpad kromě zářivek, televizorů a monitorů. Zvláštní vhazovací otvor je určen na baterie a akumulátory.


31.03.2020

Sběrné středisko odpadů Hapalova opět slouží

Opět od pondělka do soboty v 9–13 a 14–18 hodin je možné od 31. března 2020 využít služeb sběrného dvora v ulici Hapalově. Zprovoznění střediska následuje po krátkém období odstávky, během které městská část s provozovatelem vyhodnotila význam této služby vzhledem k současné epidemii.


Společnost SAKO Brno, která sběrná střediska odpadu provozuje, doporučuje, aby občané po dobu nouzového stavu využívali středisko jen v nezbytně nutných případech za dodržení bezpečnostních a hygienických pokynů:   • Vstupovat s rouškou zakrývající ústa i nos, doporučené jsou i rukavice

  • Dodržovat rozestupy minimálně 3 m

  • Přijíždět v maximálním počtu 2 osob

  • Vjíždět/vstupovat do SSO jednotlivě, nevytvářet seskupení osob

  • Řídit se pokyny pracovníků obsluhy SSO


 


13.03.2020

Dočasné uzavření mateřských škol na území městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Rada městské části na své mimořádné schůzi v pátek 13. března projednala podnět ředitelek mateřských škol. Z pozice zřizovatele mateřských škol vzala Rada na vědomí informaci o výrazném snížení počtu dětí, které školky navštěvují a souhlasila návrhem ředitelů dočasně uzavřít mateřské školy zřizované MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání. Žádost o ošetřovné kvůli uzavření školy pro rodiče dětí mladší 10 let nevystavuje dětský lékař, ale výhradně škola. K dočasnému uzavření dochází z preventivních důvodů. Situaci budeme nadále bedlivě monitorovat a vyhodnocovat.


11.03.2020

Provoz na regionálních linkách IDS JMK podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách

Vážení cestující!
Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v uzavření všech škol v České republice kvůli zamezení šíření koronaviru bude s platností od čtvrtka 12.3.2020 do odvolání provoz na všech regionálních linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách. Omezení se tak týká prakticky pouze posilových školních spojů. Opatření se netýká linek 1 až 99 ve městě Brně. Změněné jízdní řády budou zahrnuty do vyhledávačů spojení předběžně zítra 11.3.2020 odpoledne .

Je možné, že se situace bude měnit podle aktuálního vývoje. Sleduje prosím web www.idsjmk.cz a pro situaci v brněnské městské dopravě i web www.dpmb.cz.

KORDIS JMK, a.s.
koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
10.3.2020


10.02.2020

Termíny čištění místních komunikací v roce 2020

Letošní čištění komunikací s využitím přenosného dopravního značení bude zahájeno na přelomu března a dubna. Část dopravně významných vozovek s provozem linek MHD bude čištěna již v polovině března. Chodníky podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé poloviny března. Následně v období od června do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.


Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní místo během prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace a. s. Bližší informace o systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k dispozici na webových stránkách této společnosti nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.


Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací, se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.


Termíny čištění jsou zde. 


 


23.03.2018

Pálit rostlinné zbytky můžeme v Řečkovicích a na Mokré Hoře ve středu, pátek a sobotu od 9 do 21 hod

Tuto změnu přinesla vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Celoměstsky je na otevřeném ohništi zakázáno pálení těchto materiálů za účelem jejich odstranění v neděli, ve státem uznávaný svátek a v době vyhlášení vzniku smogové situace. Pálit jiné než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami zakazuje zákon na ochranu ovzduší.


V minulosti na území naší městské části taková omezení neplatila. Zpřísnění v této oblasti má vést ke zlepšování kvality ovzduší.Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2020