ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Aktuality

27.05.2020

Náhradní termíny čištění parkovišť

Vzhledem k Vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s epidemií koronaviru nebylo účelné provést začátkem dubna plánované vyčištění samostatných parkovišť s využitím přenosného dopravního značení zákazu stání.


Parkoviště tak budou vyčištěna s využitím dopravního značení v níže uvedených náhradních termínech začátkem srpna. Ostatní termíny čištění komunikací zveřejněné v platném harmonogramu čištění na rok 2020 zůstávají nadále v platnosti.


Náhradní termíny čištění samostatných parkovišť:


BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1):


NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště, MEDLÁNECKÁ k Renčově vč. parkov. ploch, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12


TERMÍN: 3. 8.


BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/2): 


PODPĚROVA Polyfunkční dům 2x, ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ k č. 10–14 vč. parkov. ploch, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16


TERMÍN: 5. 8.


BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/3): 


HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10


TERMÍN: 4. 8.


BLOK č. 15 (PARKOVIŠTĚ/4): 


MĚŘIČKOVA pod Vysočinou, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“


HORÁCKÉ NÁM. 8–9


TERMÍN: 6. 8.


                                                                                                                       


Ing. Pavel Stránský


oddělení životního prostředí     21.05.2020

Obnovení provozu ÚMČ od 25.5.2020

 Obnovení provozu ÚMČ od 25.5.2020 


19.05.2020

Poplatek za komunální odpad v roce 2020

 Poplatek za komunální odpad v roce 2020


31.03.2020

Sběrné středisko odpadů Hapalova opět slouží

Opět od pondělka do soboty v 9–13 a 14–18 hodin je možné od 31. března 2020 využít služeb sběrného dvora v ulici Hapalově. Zprovoznění střediska následuje po krátkém období odstávky, během které městská část s provozovatelem vyhodnotila význam této služby vzhledem k současné epidemii.


Společnost SAKO Brno, která sběrná střediska odpadu provozuje, doporučuje, aby občané po dobu nouzového stavu využívali středisko jen v nezbytně nutných případech za dodržení bezpečnostních a hygienických pokynů:   • Vstupovat s rouškou zakrývající ústa i nos, doporučené jsou i rukavice

  • Dodržovat rozestupy minimálně 3 m

  • Přijíždět v maximálním počtu 2 osob

  • Vjíždět/vstupovat do SSO jednotlivě, nevytvářet seskupení osob

  • Řídit se pokyny pracovníků obsluhy SSO


 


25.03.2020

Informace pro plátce poplatku ze psů

Oznamujeme poplatníkům, kteří v termínu splatnosti stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (tedy do 31.3.2020) neuhradili místní poplatek ze psů, že nezaplacení tohoto poplatku nebude sankcionováno do 30. června 2020 žádným navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích. Toto opatření bylo přijato ve snaze v maximální míře omezit provádění plateb v hotovosti vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.


Poplatky je možné hradit bankovním převodem na účet č. 19-18425621/0100, je však bezpodmínečně nutné použít správný variabilní symbol, který má poplatník uveden na poštovní poukázce, kterou obdržel poštou. Je také nanejvýš vhodné uvést ve sdělení příjemci platby jméno poplatníka – tedy osoby, na jejíž jméno je pes hlášen. V případě pochybností kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailem pracovníky ekonomického odboru Úřadu Městské části, kteří Vám potřebné informace sdělí.


Pavel Hvižď, tel.: 541 421 744, e-mail: hvizd@reckovice.brno.cz 


Jakub Dočekal, tel.: 541 421 729, e-mail: docekal@reckovice.brno.cz


23.03.2020

Omezte pálení na zahradách, vyzývá magistrát

V posledních dnech se na nás obrátilo několik obyvatel s výhradami k pálení suchých rostlinných materiálů. Stěžují si na nadměrné obtěžování kouřem v situaci, za které je většina lidí doma, případně na zahrádkách. Městská část ovšem nemá pravomoc vydat mimořádné opatření omezující pálení povolené vyhláškou (v naší městské části je to středa, pátek a sobota, vždy od 9 do 21 hodin). Považujeme však za vhodné, aby se občané řídili doporučením magistrátu, podle kterého je záhodno v době nouzového stavu pálení omezit.


13.03.2020

Dočasné uzavření mateřských škol na území městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Rada městské části na své mimořádné schůzi v pátek 13. března projednala podnět ředitelek mateřských škol. Z pozice zřizovatele mateřských škol vzala Rada na vědomí informaci o výrazném snížení počtu dětí, které školky navštěvují a souhlasila návrhem ředitelů dočasně uzavřít mateřské školy zřizované MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání. Žádost o ošetřovné kvůli uzavření školy pro rodiče dětí mladší 10 let nevystavuje dětský lékař, ale výhradně škola. K dočasnému uzavření dochází z preventivních důvodů. Situaci budeme nadále bedlivě monitorovat a vyhodnocovat.


11.03.2020

Provoz na regionálních linkách IDS JMK podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách

Vážení cestující!
Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v uzavření všech škol v České republice kvůli zamezení šíření koronaviru bude s platností od čtvrtka 12.3.2020 do odvolání provoz na všech regionálních linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách. Omezení se tak týká prakticky pouze posilových školních spojů. Opatření se netýká linek 1 až 99 ve městě Brně. Změněné jízdní řády budou zahrnuty do vyhledávačů spojení předběžně zítra 11.3.2020 odpoledne .

Je možné, že se situace bude měnit podle aktuálního vývoje. Sleduje prosím web www.idsjmk.cz a pro situaci v brněnské městské dopravě i web www.dpmb.cz.

KORDIS JMK, a.s.
koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
10.3.2020


10.02.2020

Termíny čištění místních komunikací v roce 2020

Letošní čištění komunikací s využitím přenosného dopravního značení bude zahájeno na přelomu března a dubna. Část dopravně významných vozovek s provozem linek MHD bude čištěna již v polovině března. Chodníky podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé poloviny března. Následně v období od června do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.


Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní místo během prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace a. s. Bližší informace o systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k dispozici na webových stránkách této společnosti nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.


Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací, se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.


Termíny čištění jsou zde. 


 


23.03.2018

Pálit rostlinné zbytky můžeme v Řečkovicích a na Mokré Hoře ve středu, pátek a sobotu od 9 do 21 hod

Tuto změnu přinesla vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Celoměstsky je na otevřeném ohništi zakázáno pálení těchto materiálů za účelem jejich odstranění v neděli, ve státem uznávaný svátek a v době vyhlášení vzniku smogové situace. Pálit jiné než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami zakazuje zákon na ochranu ovzduší.


V minulosti na území naší městské části taková omezení neplatila. Zpřísnění v této oblasti má vést ke zlepšování kvality ovzduší.Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2020