ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Aktuality

31.10.2019

Neúčast dětí v organizovaném sportovním procesu

Anonymní anketa "Neúčast dětí v organizovaném sportovním procesu"


30.09.2019

Dopravní omezení na Palackého náměstí

V nejbližších dnech začne tolik očekávaná a zároveň potřebná rekonstrukce komunikace na Palackého náměstí, od které si všichni slibujeme především větší bezpečnost v celém prostoru a větší komfort pro chodce, občany využívající MHD a nakonec i řidiče, pro které se celý úsek zpřehlední. Tato stavba ovšem přinese pro nás všechny jisté omezení, a to nejen pro řidiče, ale i pro chodce a občany využívající obě zastávky MHD. Rekonstrukce začne v nejbližších dnech a bude provedena v co možná nejkratším termínu. V prostoru Palackého náměstí bude dopravním značením umožněn střídavý provoz, nejprve tak bude provedena stavba v jenom směru a poté v opačném, doprava bude řízena semafory. Přesto bude vyznačena objízdná trasa, zejména pro místní, po ulici Marie Hubnerové. Pro řidiče, kteří přes inkriminovaný úsek pouze projíždí bude vyznačena objížďka přes ulice Terezy Novákové, Žilkova a Maříkova. Dovolte, abych Vás všechny, zejména řidiče poprosil o jistou dávku trpělivosti a ohleduplnosti v uvedených lokalitách, včetně objízdných tras. Občanům bydlícím v trasách objížděk se omlouváme za dočasně zvýšený provoz. Odměnou nám všem bude bezpečné a moderní řešení dopravy na Palackého náměstí, na které navíc vhodně naváže plánovaná rekonstrukce přilehlého parku. Děkujeme Vám za pochopení.


                                                              Mgr. René Černý, místostarosta


Mapa situace zde


10.05.2019

Brno podpoří zelené střechy a "dešťovku"

Od letošního června budou moci zájemci žádat o podporu v rámci dvou nových dotačních programů města Brna pro oblast životního prostředí. Prvním z nich je celorepublikový unikát „Zeleň střechám!“ podporující vytváření zelených střech. Tím druhým je dotační program s názvem „Nachytej dešťovku!“, kterým bude město Brno podporovat využití srážkové vody a navazuje tak na Státní fond životního prostředí.


Statutární město Brno pokračuje v rozvoji systému dotační podpory environmentálních projektů. Přichází tak s programem „Zeleň střechám!“, prostřednictvím kterého bude poskytována podpora na realizaci zelených střech na území města Brna. Naše město je tak vůbec prvním městem v česku, které tímto způsobem motivuje a podporuje stavitele na svém území. Výše dotace se bude odvíjet zejména od druhu žadatele a typu zelené střechy. Bude přispíváno jak na extenzivní, tak i intenzivní typ zelené střechy a výše dotace se bude pohybovat v rozmezí od 900 Kč do 1 400 Kč na metr čtvereční, dle přiloženého rozcestníku. Žadatel v rámci tohoto dotačního programu rovněž obdrží příspěvek na odborný posudek spojený s realizací zelené střechy, ve výši až 10 000 Kč. První výzva k podávání žádostí o dotaci bude otevřena od 1. 6. 2019 a ukončena k 30. 11. 2019 s tím, že jednotlivé žádosti budou posuzovány kontinuálně.


 „Druhou novinkou je projekt „Nachytej dešťovku!“. Tento dotační program bude určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“, kterých bylo dle statistiky za poslední rok více než šedesát. Město Brno tak jako první město v České republice navazuje v této oblasti na podporu státu a svým obyvatelům ještě více zpřístupňuje dostupnost projektů na využití srážkové vody,“. Žadatelům o dotaci bude město přispívat částkou ve výši 50 % příspěvku již poskytnutého Státním fondem životního prostředí a žadatel na území města Brna tak může získat až 75 % podporu svého projektu. O tuto dotaci mohou požádat i ti, kdo realizovali svůj projekt s pomocí SFŽP již v roce 2018. Dotační výzva bude vyhlášena ve stejném termínu jako v prvním případě, tedy k 1. 6. 2019. V obou uvedených případech platí podmínka místa realizace projektu na území města Brna.


Žádosti bude možné podávat online


Velkou novinkou v letošním roce bude elektronické podávání žádostí v rámci všech dotačních programů administrovaných Odborem životního prostředí MMB. Vedle „Dotace na šalinkartu“, kde byli žadatelé na tento způsob již zvyklí, se tak na zjednodušení podání žádosti mohou těšit i zájemci o dotační programy jako je „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích“ nebo „Podpora oživení nábřeží brněnských řek“.


Veškeré potřebné informace jsou uvedeny a budou dále doplňovány na adrese https://ekodotace.brno.cz/


 07.05.2019

55 tisíc popelnic a kontejnerů v Brně čeká čištění

Po brněnských ulicích začínají tento týden jezdit dvě speciální vozidla na mytí kontejnerů a popelnic. S jejich pomocí společnost SAKO očistí většinu černých nádob na směsný komunální odpad ve městě. Vymývání bude probíhat v období od května do listopadu, kdy bude očištěno více než 55 tisíc odpadových nádob.


Na čištění popelnic SAKO využívá speciální vozidla Mercedes-Benz, která jsou vybavena mycím zařízením a vyklápěčem odpadových nádob. Čištění se provádí během standardního svozu odpadu, popelnice je nejdříve vyprázdněna a následně vymyta horkou vodou bez saponátů vstřikovanou do nádoby pod vysokým tlakem. Mytí jedné popelnice trvá šest až deset vteřin. Znečištěná voda se zachytí do sběrné vany a poté je odčerpána do samostatné nádrže. Po umytí stanoveného počtu nádob se znečištěná voda odváží do jímky odpadních vod v sídle společnosti SAKO v Černovické ulici.


Vymývání popelnic není v Česku běžnou službou. Ve městě Brně je součástí systému nakládání s komunálním odpadem a je tedy zahrnuto v ročním poplatku za odpad. „Našim cílem je vzhledné a čisté město Brno a k tomu mytí popelnic určitě patří. Jsem rád, že tuto službu občanům poskytujeme,“ říká předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder.


Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace SAKO Brno, a.s.27.02.2019

Čištění komunikací v roce 2019

V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno v prvním dubnovém týdnu. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.


Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat společnost Brněnské komunikace a. s. Odtažená vozidla lze případně dohledat na webových stránkách společnosti https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.


Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.


Kompletní harmonogram čištění je zde.


06.09.2018

O dotované kompostéry žádejte na www.resako.cz

Město Brno ve spolupráci s městskou společností SAKO prodává občanům dotované kompostéry za třetinovou cenu. Reaguje tak na velký zájem o kompostování a současně na potřebu předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu. O cenově zvýhodněné kompostéry můžete požádat na webových stránkách www.resako.cz .


K dispozici je:


- 260 ks 900litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH)


·       - 90 ks 400litrových kompostérů (cena 430 Kč vč. DPH)


- 15 ks 950litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH)


Žadatel musí splňovat následující podmínky:


- je fyzická osoba starší 18 let,


·       - musí mít trvalé bydliště na území statutárního města Brna,


- kompostéry musí být umístěny pouze k objektům (bytový dům, rekreační objekt, rodinný dům) na území statutárního města Brna,


- žadatel nesmí mít nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu,


- žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (viz níže),


- žadatel má nárok pouze na 1 dotovaný kompostér.


Podrobnější informace a rezervační formulář najdete na www.resako.cz


V případě dotazů volejte tel: 548 138 212, 725 339 536 nebo pište na email: envicentrum@sako.cz.23.03.2018

Pálit rostlinné zbytky můžeme v Řečkovicích a na Mokré Hoře ve středu, pátek a sobotu od 9 do 21 hod

Tuto změnu přinesla vyhláška č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Celoměstsky je na otevřeném ohništi zakázáno pálení těchto materiálů za účelem jejich odstranění v neděli, ve státem uznávaný svátek a v době vyhlášení vzniku smogové situace. Pálit jiné než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami zakazuje zákon na ochranu ovzduší.


V minulosti na území naší městské části taková omezení neplatila. Zpřísnění v této oblasti má vést ke zlepšování kvality ovzduší.Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2019