ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

Odbor správy majetku provádí veškeré úkony spojené s majetkem městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, který je městské části svěřen do správy (mimo bytové objekty).

Působnost odboru
je v rámci organizační struktury úřadu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora vymezen následovně:
  • vykonává správu majetku (opravy, údržba, evidence)
  • zajišťuje a provádí ekonomické využití majetku
* dlouhodobý pronájem pozemků – právnické osoby, fyzické osoby podnikající,
* dlouhodobý pronájem pozemků – fyzické osoby (pozemky pod garážemi, zahrádky),
* dlouhodobý pronájem nebytových prostor,
* krátkodobý pronájem nebytových prostor (sál pivovaru – svatby, oslavy, setkání, schůze),
* krátkodobý pronájem pozemků (areál za radnicí – viz výše),
* nájem (výpůjčka) movitých věcí (lavic, stolů, tzv. „pivních setů“).
  • obstarává investiční činnost (příprava investiční akce, výběr zhotovitele, dozor při provádění akce, reklamace případných vad v záruční době)
  • podporuje rozvoj městské části
 
Personální složení odboru:
 
Bc. Petr Gabriel, vedoucí odboru
 
dveře č. 212, tel.: 541421743, e-mail: gabriel(zavináč)reckovice.brno.cz
 
· reklamace a stížnosti,
· žádosti o vyjádření k majetkové dispozici (pronájem, prodej, směna, darování, atd.) a
 příprava k projednání v kolektivních orgánech městské části (komise, RMČ, ZMČ),
. vyjádření k projektům realizovaných v městské části,
. příprava smluv.
 
 
 
Ing. Eva Trnková,  správce objektů, investiční technik
 
dveře č. 211, tel.: 541421741, e-mail: etrnkova(zavináč)reckovice.brno.cz
 
· opravy a údržba svěřeného majetku,
· správa školských a předškolních zařízení (ZŠ a MŠ na území městské části) – opravy,
   údržba,
· kompletní investiční činnost obce (příprava investičních akcí, dozor při jejich provádění,
 předání správci apod.).
 
 
Daniela Širhalová, referentka majetkové správy
 
dveře č. 211, tel.: 541421722, e-mail: sirhalova(zavináč)reckovice.brno.cz
 
· dlouhodobý pronájem pozemků – fyzické a právnické osoby (pozemky pod garážemi,
 zahrádky, stavební dvory),
· inventarizace majetku městské části,
· krátkodobý pronájem nebytových prostor (sál pivovaru – svatby, oslavy, setkání, schůze) provozní řád,
· krátkodobý pronájem pozemků (areál za radnicí),
· nájem (výpůjčka) movitých věcí (lavic, stolů, tzv. „pivních setů“) pravidla nájmu zde.
 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024