ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

informační zpravodaj o dění v městské části

 • vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
 • vychází každý měsíc
 •  je vydáván obvykle v rozsahu 8 stran, plnobarevně
 • příspěvky do zpravodaje ŘEČ zasílejte elektronicky na níže uvedenou adresu, vždy v příloze a v navrhované formě k tisku, včetně uvedení názvu a autora příspěvku. Fotografie, loga, obrázky zasílejte v samostatné příloze
 • za věcnou správnost odpovídá autor příspěvku
 • redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit nebo neuveřejnit
 • uzávěrka je uvedena na poslední straně předchozího čísla v tiráži
 • distribuováno zdarma do všech schránek v městské části
 • náklad 7.600 výtisků
 • inzerce řádková:
  - cena za každý započatý řádek je 60,- Kč bez DPH
     - šířka sloupce 90 mm (tzn. na řádku zhruba 60 znaků vč. mezer)
     - velikost písma 12 bodů, písmo Times new roman
 • inzerce plošná:
  - cena za 1 cm2 plochy ve dvoubarevné části je 50,- Kč bez DPH
  - cena za 1 cm2 plochy v plnobarevné části je 70,- Kč bez DPH
  - velikost plošné inzerce je:
    - celostránkový inzerát (186 x 265 mm)
    - inzerát na 1/2 strany (186 x 130 mm)
    - inzerát na 1/4 strany (90 x 130 mm)
    - inzerát na 1/12 strany (90 x 40 mm)
    - inzerát                         (90 x 20 mm)
  - plošné inzeráty dodávejte v kvalitních předlohách a dostatečné velikosti a rozlišení
  - obrázky s nižším rozlišením mohou mít při tisku horší kvalitu

     - u opakované inzerce je možnost uplatnění množstevní slevy do 10 %, což je v kompetenci redakční rady zpravodaje

    - Mgr. René Černý, PaedDr. Ladislav Filipi, Kateřina Svobodová, Ing. Martin Otčenášek, Jakub Trojan, Mgr. Dana Malíková

 

                                       Redakční plán zpravodaje Řeč na rok 2020.

vydání
uzávěrka
předpoklad doručení do schránek
únor 15.1.  
březen 15.2.  
duben 16.3.  
květen 15.4.  
červen 15.5.  
červenec + srpen 15.6.  
září 17.8.  
říjen  15.9.  
listopad 15.10.  
prosinec 16.11.  
leden 2016 4.12.  

 Redakční plán zpravodaje Řeč na rok 2015 PDF verze.

 

2016:
2015:
2014:
2013:
2012: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, příloha červenec-srpen, září,
2011:
2010: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2009: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2008:
leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2007:
2006:
2005:
2004:
2003:
 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024