ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
Odbor zajišťuje tyto agendy:
 
 
Sociální věci
· Péče o rodinu a děti, kurátorství dětí a mládeže
Agendu vykonávají:

Mgr. Iveta Saiverová, přízemí, dveře č. 88, tel.: 541 421 740
Mgr. Eva Kačerová, přízemí, dveře č. 88,  tel.: 541 421 724

Bc. Stanislav Voneš, přízemí, dveře č. 107, tel. 541 421 739
 
Popis činnosti je uveden ve článku Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí.  
 
· Sociální péče o osoby omezené ve svéprávnosti, řízení o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění
Agendu vykonává Mgr. Petr Štancl, přízemí, dveře č. 107, tel.: 541 421 738

- rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění u občanů, kteří nejsou schopni důchod sami přebírat
- vede finanční a právní agendu občanů omezených ve svéprávnosti

- zajišťuje sociální poradenství ve věci umístění  do domovů pro seniory a jiných ústavních zařízení a domů s pečovatelskou
službou
- zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 
· Preventivní opatření
 Pracovníci kontrolují dodržování opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

 

  
Zdravotnictví
Odbor se podílí společně s Magistrátem města Brna na zajišťování zdravotní péče o občany.
Pokud dojde k porušení předpisů o ochraně zdravých životních podmínek, realizuje opatření vlastní anebo opatření hygienika města Brna.
Provádí kontroly podle zákona o opatřeních k ochraně  před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Zajišťuje  pohřby   osob, u kterých je nemůže zajistit rodina.
 
Přestupkové řízení
Agendu vykonávají:
Mgr. Barbora Burešová, přízemí, dveře č. 86, tel.: 541 421 723
Mgr. Petr Štancl, přízemí, dveře č. 107, tel.: 541 421 738
 
Odbor řeší přestupky oznámené policií a občany, a to dle zákona o přestupcích. Nejčastější přestupky se týkají:
- porušování občanského soužití
- poškozování majetku
- narušování veřejného pořádku
- porušování místních vyhlášek
- oblasti zdravotní,  sociální, kulturní.
  
Kluby důchodců
V naší městské části pracují 3 kluby důchodců:
- na ulici Renčově v budově č. o. 5,
- na Palackého náměstí č. o. 11 v budově radnice.
Činnosti si důchodci organizují podle svých zájmů. Jedná se zejména o cestopisné přednášky s promítáním, jednodenní zájezdy po památkách a zajímavostech v ČR. Není třeba se registrovat, klub může navštívit každý důchodce z naší městské části. Informace o přednáškách a zájezdech jsou vždy v předstihu uveřejněny ve zpravodaji ŘEČ.
 
Klub aktivních seniorů
Schází se v budově úřadu. Činnost se skládá zejména z trénování paměti, psychomotoriky, tanců v sedě. Počet účastníků je omezený. 
Informace podá: Mgr. Barbora Burešová, budova ÚMČ, přízemí, dveře č. 86, tel.: 541 421 723.

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2020