ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

VOLNÁ MÍSTA A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
 
Máte-li trvalý zájem o práci na jakémkoliv obecním úřadu, budete k účasti ve výběrovém řízení vždy potřebovat doklady stanovené zákonem (ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů, lustrační osvědčení pro vedoucí funkce). Konkrétní doklady, které je potřeba doložit jsou uvedeny v každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Doporučujeme některé doklady získat předem a mít je pro případnou účast ve výběrovém řízení již připravené. V případě neúspěchu ve výběrovém řízení zasíláme osobní doklady zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce.
POZOR: platnost výpisu z evidence Rejstříku trestů je však pouze 3 měsíce.
 
AKTUÁLNÍ VOLNÁ MÍSTA (VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ):
Označení
Funkční místo
Od
Do
Stav
 
verze souboru .pdf Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
 
Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od –.
Druh práce:

Platová třída:
Platový tarif:
Úvazek:
Doba trvání:
Datum nástupu:
Kvalifikační předpoklady:
   
Termín přihlášek:
Stav: přihlašování –> doplnění dokladů –> výběr –> ukončeno
              
 
Pouze pro vedoucí funkce (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971)
(lustrační osvědčení vydává Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 60 dnů, osvědčení má trvalou platnost)
 
Podání přihlášky v listinné podobě
Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v uzavřené obálce nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na podatelně úřadu. Termín a adresa pro doručení jsou uvedeny v každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Přihlášky doručené po stanoveném termínu nejsou do výběrového řízení zařazeny.
Ověřenou kopií se rozumí kopie ověřená podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Podání přihlášky v elektronické podobě
Datová schránka
Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení ve své datové schránce. Přihlášky doručené po stanoveném termínu nejsou do výběrového řízení zařazeny. Zákonem požadované přílohy k přihlášce (originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů a ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání...) musí být autorizovaně konvertovány, nebo doloženy v listinné podobě.
Přihlášku je v tomto případě možné zaslat do datové schránky městské části IDDS py6bvvq
 
Elektronická pošta (e-mail)
Elektronickou poštou (e-mailem) lze podat přihlášku pouze v případě, je-li zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem fyzické osoby (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). Přílohy musí být autorizovaně konvertovány, nebo doloženy v listinné podobě. 
Přihlášku je v tomto případě možné zaslat na adresu elektronické podatelny úřadu podatelna.reckovice@brno.cz.
 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024