ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

 

Starosta MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

svolává

VII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora na čtvrtek 19. prosince2019 v 16 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

 

 

1. Zahájení
a) Jmenování zapisovatelky
b) Volba sčitatelů hlasů
c) Volba ověřovatelů zápisu
d) Zpráva ověřovatelů zápisu ze VI. zasedání ZMČ
e) Schválení pořadu jednání VII. zasedání ZMČ

2. Rozpočtová opatření č. 8/2019, 9/2019, č. 10/2019 a č. 11/2019
3. Mezitímní účetní závěrka městské části sestavená k 30. 9. 2019
4. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 11. 2019
5. Návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020
6. Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o půjčku z Fondu kofinancování MMB v rámci projektu „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“
7. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ
8. Smlouva o postoupení pohledávky
9. Návrh rozpočtu VHČ bytového hospodářství na rok 2020
10. Žádost o vyjádření ke směně pozemků v k. ú. Komárov za pozemky města Brna v k. ú. Řečkovice při ulici Maříkově
11. Žádost o vyjádření ke směně pozemků města Brna (lokalita za tratí ČD) za část pozemku v k. ú. Soběšice
12. Žádost o vyjádření k návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů pozemků při ulici Hradecké
13. Vyjádření k novele vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
14. Návrh termínů schůzí RMČ a zasedání ZMČ v roce 2020
15. Plnění usnesení ZMČ
16. Zprávy z výborů
17. Dotazy a rozprava k jednání RMČ
18. Interpelace
19. Různé

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2020