ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

 

XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora ve čtvrtek 17. září v 16 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, Brno

 

Program:

 

1.     Zahájení

a)    Jmenování zapisovatelky

b)    Volba sčitatelů hlasů

c)    Volba ověřovatelů zápisu

d)    Zpráva ověřovatelů zápisu ze X. zasedání ZMČ

e)    Schválení pořadu jednání XI. zasedání ZMČ

 

2.         Mezitímní účetní závěrka městské části sestavená k 30. 6. 2020

3.         Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2022-2026

4.         Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 7. 2020

5.         Rozpočtová opatření č. 7/2020, č. 8/2020 a č. 9/2020

6.         Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 31. 7. 2020

7.        Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

8.         Změna přílohy č. 2 Statutu města Brna – zajištění výkonu přestupkové agendy pro MČ Brno-Ořešín

9.         Poskytnutí slev z nájemného z důvodu omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19

10.       Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 225/54 v k. ú. Řečkovice při ulici Renčově

11.       Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 2219/11 v k. ú. Řečkovice při ulici Bohatcově

12.       Žádost o vyjádření k prodeji pozemku a části pozemku města Brna v k. ú. Řečkovice při ulici Hradecké (pod objekty ve vlastnictví společnosti AB - OIL s.r.o.)

13.       Žádost o vyjádření k prodeji id. ½ pozemků p. č. 3328 a 3329 v k. ú. Řečkovice (při ulici Podhájí)

14.       Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 3835/1 v k. ú. Řečkovice (při ulici K Západi)

15.       Žádost o vyjádření k návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bezúplatného převodu pozemků při ulici Kronově a Hradecké

16.       Žádost o vyjádření ke směně pozemku p. č. 1247/108 v k. ú. Bohunice za pozemek p. č. 599/16 v k. ú. Mokrá Hora

17.       Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky

18.       Zprávy z výborů

19.       Plnění usnesení ZMČ

20.       Dotazy a rozprava k jednání RMČ

21.       Interpelace

22.       Různé

 

 

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2020