ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

 

Starosta MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

svolává

VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora na čtvrtek 19. září 2019 v 16 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

 

Program:

 

2.         Rozpočtová opatření č. 6/2019 a č. 7/2019

3.        Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 7. 2019

4.         Mezitímní účetní závěrka městské části sestavená k 30. 6. 2019

5.         Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2021-2025

6.         Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna

7.         Zpráva Městské policie Brno o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2018

8.        Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 31. 7. 2019

9.         Smlouva o postoupení pohledávky s panem Patrikem Hlavaiem

10.       Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 3882/1 v k. ú. Řečkovice při ulici Jezerůvky

11.       Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 2354/1 v k. ú. Řečkovice při Palackého náměstí (pod stánkem)

12.       Žádost o vyjádření ke směně pozemků v k. ú. Řečkovice při ulici Kubově

13.      Vyjádření k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

14.       Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů

15.       Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu

16.       Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

17.       Zprávy z výborů

18.       Plnění usnesení ZMČ

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2019