ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora na čtvrtek. 11. 4.  2019 v 16 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

 

 

Program:

 

1. Zahájení
a) Jmenování zapisovatelky
b) Volba sčitatelů hlasů
c) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
d) Zpráva ověřovatelů zápisu ze III. zasedání ZMČ
e) Schválení pořadu jednání IV. zasedání ZMČ

2. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 28. 2. 2019
3. Inventarizační zpráva – zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 4. Rozpočtová opatření č. 2/2019 a č. 3/2019
5. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
6. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 206/1 v k. ú. Řečkovice při ulici Žilkově
7. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 3941 v k. ú. Řečkovice při (lokalita „Díly“ – u přírodního parku Baba)
8. Žádost o vyjádření k bezúplatnému nabytí vlastnického práva id. 1/4 pozemků p. č. 4545/5, 4545/6, 4549/2 a 4553/2 v k. ú. Řečkovice při ulici Boskovické
9. Žádost o vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemků p. č. 3168/3 a 3168/6 v k. ú. Řečkovice při ulici Hradecké
10. Žádost o vyjádření ke směně pozemku p. č. 2314/146 za pozemek p. č. 2347/2 v k. ú. Řečkovice při ulici Prumperk
11. Změna Územního plánu města Brna B36/07-II na území MČ Jehnice
12. Zprávy z výborů
13. Plnění usnesení ZMČ 
 

 

 

Zasedání ZMČ jsou veřejná.

 

 

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2019