ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

 

V. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora na čtvrtek 20. června 2019 v 16 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

 
 1. Zahájení
 2. Rozpočtová opatření č. 4/2019 a č. 5/2019

 3. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 4. 2019

 4. Mezitímní účetní závěrka městské části sestavená k 31. 3. 2019

 5. Účetní závěrka městské části za účetní období roku 2018

 6. Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2018

 7. Návrh dodatků č. 10 ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

 8. Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 30. 4. 2019

 9. Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků města Brna v k. ú. Řečkovice při ulici Hradecké (Form-Thermit)

 10. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 2650/1 v k. ú. Řečkovice při ulici Maříkově

 11. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 3125/1 v k. ú. Řečkovice při ulici Kořískově

 12. Žádost o vyjádření k odprodeji částí pozemků p. č. 2312/1, p. č. 2314/3 a p. č. 2314/189 v k. ú. Řečkovice při ulici Veselka

 13. Porušení zákonné povinnosti nabídky předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 815/1 v k. ú. Řečkovice (lokalita Cihelna)

 14. Spoluúčast městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na nákladech projektu „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“

 15. Vyjádření k návrhu vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2019