ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Novinky e-mailem


XX. zasedání  Zastupitelstva  MČ Brno–Řečkovice a  Mokrá Hora  se koná čtvrtek 21. 6. 2018v  16 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

 1. Stanovení počtu členů ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve volebním období 2018 – 2022

 2. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, jíž se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna

 3. Návrh dodatků č. 9 ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

 4. Plnění příjmů a čerpání výdajů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 4. 2018

 5. Mezitímní účetní závěrka městské části sestavená k 31. 3. 2018

 6. Účetní závěrka městské části za účetní období roku 2017

 7. Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2017

 8. Rozpočtová opatření č. 6/2018, č. 7/2018, č. 8/2018

 9. Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 30. 4. 2018

 10. Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Centrem lékařské péče spol. s r.o. (stavby v areálu Vysočina)

 11. Žádost o vyjádření ke směně příp. prodeji pozemku p. č. 3125/355 v k. ú. Řečkovice (objekt spol. Teplárny Brno, a. s.)

 12. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 3612/127 v k. ú. Řečkovice při ulici Bratří Křičků

 13. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 3953/160 v k. ú. Řečkovice při ulici Fialové

 14. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 3125/345 v k. ú. Řečkovice při ulici Novoměstské (areál fotbalového hřiště)

 15. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 4203 v k. ú. Řečkovice při ulici Lacinově

 16. Žádost o vyjádření k prodeji pozemků p. č. 2045/2 a 2045/11 a částí pozemků p. č. 2045/4, 2045/5, 2045/10 a 2051/3 v k. ú. Řečkovice při ulici Kolaříkově (pošta)

 

 

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2018