ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

 

Starosta MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

svolává

VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora na čtvrtek 27. února 2020 v 16 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

 

 1. Zahájení
a) Jmenování zapisovatelky
b) Volba sčitatelů hlasů
c) Volba ověřovatelů zápisu
d) Zpráva ověřovatelů zápisu ze VII. zasedání ZMČ
e) Schválení pořadu jednání VIII. zasedání ZMČ

2. Rozpočtové opatření č. 1/2020
3. Plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 12. 2019
4. Pověření člena zastupitelstva městské části výkonem funkce oddávajícího
5. Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 31. 12. 2019
6. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Individuální dotace JMK 2020 na akci „Úprava zahrady MŠ Tumaňanova“
7. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 3885 v k. ú. Řečkovice při ulici Jezerůvky
8. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 3893/2 v k. ú. Řečkovice při ulici Jezerůvky
9. Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 3593/2 v k. ú. Řečkovice při ulici Maříkově
10. Žádost o vyjádření k prodeji částí pozemků města Brna v k. ú. Řečkovice při ulici T. Novákové
11. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 225/59 v k. ú. Řečkovice při ulici Renčově
12. Žádost o vyjádření k návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bezúplatného převodu pozemku při ulici Gromešově
13. Zprávy z výborů 

14. Plnění usnesení ZMČ

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2020