ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

S V O L Á V Á M

S V O L Á V Á M

 

IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora se koná  27. dubna 2023 v 16 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno

 

Program:

 

1.      Zahájení

a)    Jmenování zapisovatelky

b)    Volba sčitatelů hlasů

c)     Volba ověřovatelů zápisu

d)    Zpráva ověřovatelů zápisu ze III. zasedání ZMČ

e)     Schválení pořadu jednání IV. zasedání ZMČ

 

2.           Zpráva Městské policie Brno o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2022

3.           Rozpočtová opatření č. 2/2023 a č. 3/2023

4.           Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2023

5.          Inventarizační zpráva – zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2022 

6.           Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 537/16 v k. ú. Mokrá Hora při ulici Brigádnické

7.           Žádost o vyjádření k prodeji pozemků v k. ú. Řečkovice při ulici Kořenského

8.           Vyjádření k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

9.           Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu

10.        Zprávy z výborů

11.        Plnění usnesení ZMČ

12.        Dotazy a rozprava k jednání RMČ

13.        Interpelace

14.        Různé

   

 

V Brně dne 19. 4. 2023

  

 

 

Zasedání ZMČ jsou veřejná. 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2023