ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?

Ukázat výsledky

Personální obsazení Stavebního úřadu
Vretonko Roman, DiS., vedoucí stavebního úřadu
tel. : 541 421 732, e-mail: vretonko@reckovice.brno.cz
 
Svobodová Denisa, Ing., referent stavebního úřadu
tel.: 541 421 733, svobodova@reckovice.brno.cz
 
Kučerová Ivana, referent stavebního úřadu
tel.: 541 421 734, kucerova@reckovice.brno.cz
 
Kukla Jiří, Ing., referent stavebního úřadu, vodní hospodářství
tel.: 541 421 736, kukla@reckovice.brno.cz
 
Martišová Michaela, Mgr., referent stavebního úřadu, silniční hospodářství
tel.: 541 421 735, e-mail: martisova@reckovice.brno.cz
 
Čuprová Lenka, administrativa stavebního úřadu
tel.: 541 421 733, cuprova@reckovice.brno.cz
 
 
Úřad městské části Města Brna, Brno- Řečkovice a Mokrá Hora, stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 pís. d a § 15 odst. 1 písm. c, d, zák. č. 183/2006 Sb., vykonává na území MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora činnosti v těchto oblastech:
Obecný stavební úřad
· územně plánovací informace
· územní rozhodnutí
· územní souhlas
· územní opatření
· ohlášení / jednoduché stavby, terénní úpravy, udržovací práce, zařízení /
· stavební povolení
· změny stavby před dokončení
· kolaudační souhlas
· užívání staveb / předčasné užívání staveb, zkušební provoz,změny v užívání staveb /
· odstraňování staveb /povolení odstranění staveb, nařízení odstranění staveb /
· kontrolní prohlídky staveb
· neodkladné odstranění staveb a nutné zabezpečovací práce
· nezbytné úpravy 

 

________________________________________________________________________
dle čl. 18 Statutu města Brna - stavební úřad
dle čl. 32 Statutu města Brna- technické sítě
Speciální stavební úřad – doprava a silniční hospodářství dle čl. 30 Statutu města Brna:
· zpracovává podklady
- pro rozhodování RMČ a ZMČ o záměrech na pozemních komunikacích, parkovištích a odstavných plochách na území MČ
- pro vyjádření MČ k organizaci individuální dopravy a pravidelné hromadné osobní dopravy na území městské části
- k navrhovaným změnám v dopravě
· vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích / mimo ZKS / , dle seznamu vedeného městem Brnem
· vykonává státní dozor nad místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v MČ/ mimo ZKS / dle seznamu vedeného městem Brnem
· ve spolupráci s právníkem  úřadu rozhoduje v I. stupni o správních deliktech a přestupcích na úseku dopravy a silničního hospodářství
________________________________________________________________________
Speciální stavební úřad – vodní hospodářství dle čl. 34 Statutu města Brna
· řeší nouzové zásobování vodou při lokálním nedostatku pitné vody
· vykonává působnost vodoprávního úřadu, která podle zákona o vodách přísluší pověřeným obecním úřadům
· vodoprávní úřad řídí, dozírá a koordinuje ochranu před povodněmi na svém územním obvodu, zpracovává povodňový plán městské části města Brna.
________________________________________________________________________
Dále vykonává tyto činnost:
· vyměřuje místní poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství za účelem umístění staveb dočasných a reklamních zařízení
· vede evidenci chat a garáží
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024