ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno | e-mail: sekr@reckovice.brno.cz | Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00 | datová schránka: py6bvvq

Telefon: 541 421 711

Úvod | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku
PinCity

ANKETA

Co očekáváte od nové internetové prezentace?
(884 hl.)

Snadný přístup k informacím - 64.1%

Lepší www prezentaci - 16.2%

Moderní řešení - 19.7%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

Hlasovat

Odbor zajišťuje tyto agendy:
 
 
Sociální věci
· Péče o rodinu a děti, kurátorství dětí a mládeže
Agendu vykonávají:
 
Bc. Lydie Štěpánková, DiS., přízemí, dveře č. 88, tel.: 541 421 740
Šárka Vítková, DiS., přízemí, dveře č. 88,  tel.: 541 421 724
Mgr. Hana Rubešová, přízemí, dveře č. 107, tel.: 541 421 720
Bc. Radmila Čečatková, DiS., přízemí, dveře č. 107, tel. 541 421 739
neobsazeno, přízemí, dveře č. 107, tel. 541 421 727 

 

Popis činnosti je uveden ve článku Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí.  

 

· Sociální péče o osoby omezené ve svéprávnosti, řízení o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění
Agendu vykonává Mgr. Petr Štancl, přízemí, dveře č. 106, tel.: 541 421 738

- rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění u občanů, kteří nejsou schopni důchod sami přebírat
- vede finanční a právní agendu občanů omezených ve svéprávnosti

- zajišťuje sociální poradenství ve věci umístění  do domovů pro seniory a jiných ústavních zařízení a domů s pečovatelskou
službou
- zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 
· Preventivní opatření
 Pracovníci kontrolují dodržování opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

 

  
Zdravotnictví
Odbor se podílí společně s Magistrátem města Brna na zajišťování zdravotní péče o občany.
Pokud dojde k porušení předpisů o ochraně zdravých životních podmínek, realizuje opatření vlastní anebo opatření hygienika města Brna.
Provádí kontroly podle zákona o opatřeních k ochraně  před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Zajišťuje  pohřby   osob, u kterých je nemůže zajistit rodina.
 
Přestupkové řízení
Agendu vykonávají:
Mgr. Barbora Burešová, přízemí, dveře č. 86, tel.: 541 421 723
Mgr. Petr Štancl, přízemí, dveře č. 107, tel.: 541 421 738
 
Odbor řeší přestupky oznámené policií a občany, a to dle zákona o přestupcích. Nejčastější přestupky se týkají:
- porušování občanského soužití
- poškozování majetku
- narušování veřejného pořádku
- porušování místních vyhlášek
- oblasti zdravotní,  sociální, kulturní.
  
Kluby důchodců
V naší městské části pracují 3 kluby důchodců:
- na ulici Renčově v budově č. o. 5,
- na Palackého náměstí č. o. 11 v budově radnice.
Činnosti si důchodci organizují podle svých zájmů. Jedná se zejména o cestopisné přednášky s promítáním, jednodenní zájezdy po památkách a zajímavostech v ČR. Není třeba se registrovat, klub může navštívit každý důchodce z naší městské části. Informace o přednáškách a zájezdech jsou vždy v předstihu uveřejněny ve zpravodaji ŘEČ.
 
Klub aktivních seniorů
Schází se v budově úřadu. Činnost se skládá zejména z trénování paměti, psychomotoriky, tanců v sedě. Počet účastníků je omezený. 
Informace podá: Mgr. Barbora Burešová, budova ÚMČ, přízemí, dveře č. 86, tel.: 541 421 723.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Všechna práva vyhrazena.

Publikační systém WebGet© IT STUDIO s.r.o., 2002-2024